Program Verdensdagen

Skår i sjelen

1. mars 201808.00 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 - 09.15 Bent Høie, Helse- og omsorgsminister åpner konferansen

09.15 - 10.00 Innledning: Moralsk nøytralisering - selv de med gode holdninger kan gjøre galt, v/ Einar Øverenget, dr.grad i Filosofi

10.00 - 10.45 Salg av sex - kan det være en form for selvskading? 
                      Om stigma, skam og mestring, v/ Ulla Edith Bjørndahl, sosiolog

10.45 - 11.00 Pause 

11.00 - 11.45 Hvor blir det av guttene i debatten om selvskading? v/ Bo Møhl, professor i klinisk psykolog

11.45 - 12.30 LUNSJ 

12.30 - 13.15 Kick off - Plaster på såret, brukererfaring v/ Tonje Storhaug

13.15 - 13.30 Pause 

13.30 - 14.15 Debattpanel om "Plaster på såret" ordstyrer: Svein Øverland

14.15 - 14.30 Pause

14.30 - 15.15 Det normale i det syke - det syke i det normale: Selvskading som en av mange utveier inn og ut av det vonde, v/ Svein Øverland tema kommer 

15.15 - 15.20 Takk for oss og Vel hjem 

Ordstyrer: Svein Øverland

Debattpanelet: Tonje Storhaug, brukere, LFSS v/Lena-Maria Haugerud, Jan Helge Solbakk, filosof, Trude Fixdal, psykiater, m.fl. 


Målgrupper for konferansen: Helsepersonell som leger, psykologer, psykiatere, vernepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøarbeider, diakoner, lærer, sosionomer, og andre faggrupper som jobber med selvskading og selvmordsforebygging. Pårørende, brukere, brukerorganisasjoner, og andre interesserte


Med forbehold om endringer i programmet. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar