Om oss

LFSS er en brukerorganisasjon som har til formål:

Målgruppen er ungdommer/unge voksne mellom 12-30 år som sliter med selvskading/selvmord. Vårt arbeid omkring selvmord handler om å ivareta de som sliter med selvmordstanker, selvmordsforsøk og de pårørende. Det er denne målgruppen vi ønsker å arbeide for å gi en bedre tilværelse, anerkjenne kunnskapen som finnes i denne målgruppen både fra brukere og de pårørende til helsepersonell, samfunnet og andre arenaer som trenger å få mer kunnskap. Virke for å implementere brukermedvirkning på individ og systemnivå, dette ved å drive informasjonsarbeid, undervisning og være delaktig i fora som trenger brukererfaring. Være et ressurssenter for ungdommer, deres pårørende, fagpersoner, og andre som er engasjerte i selvskading og selvmordsforebygging.  Støtte personer som selvskader seg/suicidale og deres pårørende gjennom rådgivning, samtaler, og opplysning. Arrangere lokale aktiviteter, og tilby kurs. Være arrangør av Verdensdagen mot selvskading 1. mars.

LFSS jobber ut fra likemannsarbeid - det betyr at når du tar kontakt med oss vil du møte et menneske som har egen erfaring eller er pårørende. Hos oss skal man bli møtt med respekt, og bli hørt. 


Vi tilbyr følgende tjenester:

· Kurs/Foredrag  f.eks Hvordan møte ungdommer med selvkading/selvmordstanker, 
Pårørende er en ressurs,  Å overleve -  Selvmord 

· Pårørendegrupper etter selvhjelpsprinsippet.

· Veiledning/støttesamtaler for ungdommer, pårørende og  andre nærstående

· Veiledning for helsepersonell
· Brukermedvirkning i utarbeidelser av prosjekter, forskning, studier og andre fora der
implementering av brukermedvirkning er fokus.

· Kurskvelder

· Chatt for pårørende, og interaktive pårørendegrupper

For mer informasjon følg oss på Vår facebookside klikk her eller  vår Nettside

Vi nåes på e-post: post@selvskading.org


Ingen kommentarer: