Støtt oss med medlemskap


LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Vi er en medlemsorganisasjon for ungdommer og unge voksne i alderen 12-30 år og de pårørende. Vi ble stiftet i 2009, og i 2015 etablerte vi oss i egne lokaler sentralt i Oslo. Vi jobber ut fra likeperson-prinsippet og frivillighet. Likeperson innebærer at de fleste som er frivillige hos oss har egen erfaring som brukere eller pårørende. Vi har også frivillige som vil være med å bidra som et godt medmenneske og som har kjennskap til vår problematikk.

Hos oss skal du bli Hørt – Møtt – Sett (HMS). Vår ideologi er at du her skal finne et fristed for tankekjør, få møte andre i lignende situasjon, dele erfaringer, få støtte og veiledning og kunne delta i aktiviteter av ulike slag. Våre aktiviteter er tilpasset de fleste i vår målgruppe og er et lavterskeltilbud. Det arrangeres temakvelder, medlemskvelder og undervisning. LFSS jobber også aktivt med informasjonsarbeid, kurs og veiledning for helsepersonell og andre som kommer i kontakt med våre ungdommer.

Vi er et nasjonalt ressurssenter for innhenting av brukerkunnskapen. Det jobbes aktivt med å sette søkelyset på selvskading og selvmordsforebygging på nasjonalt plan med fokus på de som sliter med selvskading og selvmordsproblematikk og alle de pårørende og andre som rammes. Vi er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon. Vi ønsker mer åpenhet og at kunnskapen til brukere og pårørende skal likestilles med erfarings- og forskningsbasert kunnskap = Kunnskapsbasert praksis. Men vi ønsker også at samfunnet generelt skal få en bedre forståelse av hva selvskading er og hvordan det er å slite med selvmordstanker/selvmordsforsøk.

Vil du være med og støtte vårt arbeid? Ditt medlemskap er med på å bidra til at vi kan fortsette arbeidet, søke midler til driftstilskudd og være en pådriver i saker som angår oss på nasjonalt og politisk nivå. Som medlem bidrar du til at vi kan etablere ulike aktiviteter, temakvelder og medlemskvelder samt hvert år arrangere vår nasjonale konferanse i forbindelse med 1. mars (Verdensdagen mot selvskading). Men det viktigste av alt er at du bidrar til å gjøre en forskjell for våre ungdommer og de pårørende. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar