Arkiv 2015

Verdensdagen mot Selvskading 5-6 mars 2015 Gardermoen Quality Airport Hotel


Den 6. nasjonale konferanse i regi av Landsforeningen for forebygging av selvskade og selvmord har fokus på fremtiden: Hva er selvskading? Hva sier ny forskning? Hvordan kan vi samhandle bedre? Hva må til for å forebygge selvskading og selvmord? Vi retter blikket mot de mange ulike arenaer der selvskadings- og selvmordsproblematikk forekommer.

Vår erfaring er at mange av ungdommene som tar kontakt har vært utsatt for mobbing. Mange av ungdommene er storforbrukere av sosiale medier og internettjenester generelt. Dette kan være både til nytte og skade: Hvilke utfordringer og muligheter gir den interaktive verden?

Vi ser på personlighetsforstyrrelser og selvskading. Vi ser på effekt av behandlingsmetoder som har mentalisering som sentralt virkemiddel. Vi spør hvordan vi kan møte selvskading på en sengepost, sett fra fag- og brukerperspektiv.

Vi stiller følgende spørsmål knyttet til selvmord og selvmordsatferd: Hva sier de som har overlevd? Hvordan fungerer overgangen fra sykehuset etter intox? Hvordan kan vi som hjelpere legge fra oss ekspertrollen og tørre å innrømme og be om unnskyldning i møte med pasienter uten at det skal ses på som en svakhet?

I den nye boka "La oss snakke om det .....",er fem ungdommer intervjuet om sine erfaringer med selvmordstanker/selvmordsforsøk og hvordan de fikk det bedre og valgte livet." Vi spør om hvilke refleksjoner forfatteren har gjort seg. 
Link til "La oss snakke om det ...." Portalforlag

Vi har satt sammen et program som vi tror vil gi kunnskap som vil være nyttig i arbeidshverdagen til alle fagfolk som møter mennesker som selvskader og er selvmordstruede.


Foto: LFSS eget arkiv Svein Øverland 7 mars                                                                                               


Selvskading, sosiale medier og internettbasert psykisk helsehjelp. 

Svein Øverland  er psykologspesialist med fordypning i barne- og familieterapi. Han har videreutdanning blant annet i Dialektisk adferdsterapi og rettspsykologi. Øverland er seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og medeier i SuperEgo AS og PsychCon AS. Han har skrevet en bok om selvskading og har bidratt i flere andre bøker om andre emner.

Etter selvmordsforsøket. Hva erfares som hjelpsomt i prosessen mot et styrket ønske om å leve?

May Vatne er psykiatrisk sykepleier og førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og tilknyttet forskningsgruppen verdighet og etikk ved Institutt for sykepleie. Hun har i mange år arbeidet med kvalitativ forskning og med undervisning om temaet selvmordsforebygging. Hovedstudien, publisert gjennom flere artikler, omhandler pasienters refleksjoner omkring egen selvmordskrise og hva som er betydningsfullt i omsorg og behandling. Vatne har sittet som fagrepresentant i styret for Landsforeningen for etterlate ved selvmord, Oslo fylke, fra 2010. 

Oppfølging av pasienter etter selvpåført forgiftning

Tine K Grimholt har i et PhD prosjekt studert oppfølging av pasienter som blir innlagt i akuttmedisinske avdelinger etter selvpåført forgiftning. Hun arbeider som stipendiat ved Akuttmedisinsk avdeling Ullevål OUS og er tilknyttet RVTS-Øst. Tine vil presentere resultater fra tre ulike studier. 


                                    Sorry seams to be the hardest word (likeverd og respekt behandler og mottaker)

Anne Kristine Bergem er psykiater, og har jobbet innenfor psykisk helsevern for voksen fra 1999-2012. Fra 2013 har hun vært fagrådgiver i Rådet for psykisk helse samt fagrådgiver for Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende - Barnsbeste. Hun sitter i styret for Norsk forening for traumatologi, akutt og katastrofemedisin. Fra mars 2014 har hun sittet i styret for Norsk psykiatrisk forening. Hun har skrevet to fagbarnebøker og bidratt i flere andre bøker.Hun holder en rekke foredrag og ulike temaer, med hovedvekt på emner knyttet til viktigheten av god kommunikasjon.  


 La oss snakke om det ..... når unge mennesker mister livslysten

Signe K Narvesen har jobbet som journalist i 30 år og utgitt 2 novellsamlinger og «La oss SNAKKE om det....» Når unge mennesker mister livslysten"(Høsten 2014). I boken forteller fem unge mennesker om veien fra selvmordsønsker og selvskading til et bedre liv med mer optimisme og livslyst. Fire fagpersoner er også intervjuet. Signe har vært spesielt interessert i temaet psykisk helse helt fra tenårene og har skrevet mye om dette i både aviser og ukepresse. Hun er medlem av Den norske Forfatterforening og Norsk Journalistlag. 

Boka kan bestilles her La oss SNAKKE om det


 Kroppsskadingens meningsmangfold - En sosiologisk studie av personer som skader egen kropp

Carina Fjelldal-Soelberg har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø (2001). Arbeidserfaring fra Utekontakten i Tromsø, UNN (Åsgård), og Universitetet i Nordland. Doktorgrad i sosiologi.  I møte med selvskading (fra fag og brukerperspektiv.) 

Erik Bisgaard 48 år. Opprinnelig fra Ski, men har bodd flere i Skedsmo og Lørenskog. Har flere års arbeidserfaring innen psykiatrien, såvel akuttpsykiatri som DPS døgn og langtidspost. Har nå egen praksis som Gestalt psykoterapeut i Oslo og Holmestrand, og tar siste året av en 4 årig gestaltterapeut utdanning ved Gestaltakademiet i Kristiansand. Har også skrevet to kronikker i henholdvis Aftenposten og NRK Ytring. 

Mariell Simone Mjøen, 21 år, opprinnelig fra Tromsø, men har bodd mesteparten av livet i Oslo, og deler av det i Akershus. Begynte smått med selvskading i 14/15 års alderen. Ble innlagt første gang som 16 åring, og har etter den tid hatt mange innleggelser av både kort og lang varighet på både akuttavdeling og dps døgn. Har det siste halve året gått i gruppe på Modum Bad sin traumepoliklinikk, og går for tiden i behandling på DPS.
Luna Christensen, 28 år. Opprinnelig fra Ørsta på Vestlandet, men har også bodd 5 år i telemark. Begynte med selvskading som 15 åring, og første innleggelse som 18 åring. Vært inn og ut fra psykiatriske avdelinger i over ett ti år på over ti forskjellige avdelinger både i telemark og vestlandet. DPS, langtids avdelinger, akutt avdelinger, spesial seksjoner og somatisk sykehus etter alvorlig selvskadings episoder,forsøk på selvmord og sonde-ernæring. Går nå til fastlege en gang i uka og polikliniske samtaler hver andre uke.

Tonje Storhaug, 20 år. Har bodd hele livet i Harstad, og bor nå i egen leilighet sammen med sine to hunder. Begynte med selvskading i 12-års alderen. Ble innlagt første gang som 16 åring på ungdomspsykiatrisk og har siden da vært innlagt flere ganger både på akuttposter og DPS døgnavdeling. Går ukentlig i behandling på DPS poliklinikk, samt kommunal psykiatritjeneste.


 Skam - Helsepersonellets blinde flekk

Pål Gulbrandsen, er lege og professor i helsetjenesteforskning ved Universitet i Oslo. Han har redigert boka "Skam i det medisinske rom" og har nylig utgitt en lærebok i kommunikasjon for leger, "Skreddersydde samtaler". 

Mentaliseringsbasert behandling og personlighetsforstyrrelse 

Elfrida Hartveit Kvarstein, MD, PhD
Nåværende arbeidssted: Overlege/enhetsleder ved Personlighetspoliklinikken,
Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus
Deltager i forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved UiO/OUS
Aktuell publikasjon: ”Changing from a traditional psychodynamic
treatment programme to mentalization-based
treatment for patients with borderline personality
disorder – Does it make a difference?”
Elfrida H. Kvarstein, Geir Pedersen, Øyvind Urnes,
Benjamin Hummelen, Theresa Wilberg and Sigmund Karterud
 Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (2014)
DOI:10.1111/papt.12036
PhD:”Psychotherapy of personality disorder: Large variations in the severity and longitudinal course of global functioning, symptom distress, and costs of health services”.
Avhandlingen omfattet tre artikler som undersøkte langtidsforløpet for pasienter med personlighetsforstyrrelse behandlet ved ulike psykoterapienheter i Norge. 

   

Personlighetsforstyrrelse/selvskading(/suicidalitet) og mentalisering

Eivind Normann-Eide er psykologspesialist ved Seksjon for Personlighetspsykiatri (OUS). Han jobber her som gruppe- og individualterapeut i programmet for Mentaliseringsbasert behandling, og han deltar i seksjonens forskningsgruppe. Per i dag med fokus på affektbevissthet hos pasienter med personlighetsforstyrrelser. Normann-Eide har skrevet om sel

Viktigheten av riktig pusteteknikk

Anette Aarsland, er utdannet sangpedagog og operasanger. Da hun selv
opplevde å miste stemmen i London studerte hun i tillegg ulike
pusteteknikker. Hun har tilsammen 9 års studier bak seg fra Norge, Italia,
U.S.A og England.
I tillegg til å ha jobbet som operasanger i flere år har Anette også 8 års
erfaring som miljøterapeut i psykiatrien.
I Januar 2011 startet hun firmaet Pusteteknikk.no og har siden holdt
foredrag og kurs i hele landet og blitt portrettert i utallige ukeblader,
aviser, radio og TV. I mars 2014 kom hun ut med boka " PUSTEN - Hvordan
puste deg trygg, sunn og avslappet" sammen med journalist Nina Hanssen.
Hun er nå i full gang med bok nr to for barn og unge sammen med Rebekka
Nøkling.
Anette tar imot klienter på Consensio behandlingssenter på Aker Brygge og
starter også snart opp på det nyåpnede senteret "
Livslyst&Motivasjonssenteret" på Majorstua.

Riktig pusteteknikk kan brukes til å bedre alle stressrelaterte
tilstander, bl.a. uønskede muskelspenninger, angst, indre uro, lett- til
moderat depresjon, hodepine, migrene, høyt blodtrykk, kroniske smerter,
dårlig fordøyelse, konsentrasjonsvansker, dårlig hukommelse, dårlig søvn
m.m.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar