Ledelse og styre LFSS 2013Under utarbeidelse nytt styre etablert 2017