onsdag 30. august 2017

Verdensdagen mot selvskading 2018

9. nasjonale konferanse

1. mars 2018
"Skår i sjelen"


Verdensdagen mot selvskading sin årlige konferanse vil i 2018 ta for seg mytene omkring selvskading som fremdeles eksisterer, til tross for at vi i dag har langt større kunnskap om hva selvskading er. Disse mytene ser vi fortsatt kan være med på å skape uheldige situasjoner i møte med våre brukere og pårørende. På grunn av det disse mytene fortsatt finnes kan de fortsatt lede til at mange blir møtt med dårlige holdninger, stigmatisering og krenkelser. Vi mener at dersom man får fjernet mytene vil det gi en bedre forståelse og kommunikasjon i møte med dem som har skadet seg selv. Selvskading har også i økende grad blitt likestilt mellom kjønn, noe som er en utfordring og kan gjøre det vanskelig å fange opp gutter/menn som skader seg selv. Med denne konferansen ønsker vi fjerne myter slik at vi kan sikre en god hjelp og behandling i fremtiden. Vi håper derfor at dere vil være sammen med oss for å markere denne dagen. Norge er det eneste land i Norden som har en offisiell markeringsdag sammen med land som USA og Storbritannia.


Målgruppe: ALLE Følg oss på facebook


Informasjon om forelesere vil bli publisert fortløpende.
Svein Øverland

Vår faste foredragsholder Svein Øverland, psykologispesialist, kommer selvfølgelig denne dagen for å dele sine erfaringer, tanker og prøve fjerne noen av mytene omkring selvskading. Øverland har fordypning i barne- og familieterapi med videreutdanning blant annet i dialektisk adferdsterapi og rettspsykologi. Øverland er seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs hospital og medeier i SuperEgo AS og PsychCon AS. Han har skrevet bok om selvskading og har bidratt til flere andre bøker om andre emner.
Tonje Storhaug

Tonje er 23 år, og har slitt med selvskading i ti år og har hatt mange møter med legevakt i forbindelse med det. Hun har erfaring med innleggelse både i barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, både frivillig og ved tvang. Brenner for holdningsendring i møte med mennesker som skader seg selv og mener at alle fortjener å bli sett og møtt med respekt og forståelse for situasjonen de er i med tanke på selvskading.

Bo Møhl

Bo Møhl er professor i klinisk psykologi og har arbeidet 35 år i psykiatrien med bl.a. selvskadende pasienter. Han har skrevet tallrike artikler og bøker om emnet, f.eks. Selvskade - psykologi og behandling, Hans Reitzels Forlag, 2015.


               Ulla Bjørndahl 

Ulla er sosiolog og jobber som spesialkonsulent på Pro Senteret og har vært ansatt der i ti år. Hun har jobbet mye med forebygging og ulike prosjekter. Har gjort flere kartlegginger/skrevet flere rapporter om blant annet mannlig prostitusjon, barn og unge som selger/bytter/kjøper sex og vold. De siste årene har hun hatt ansvar for Pro Senterets opplæringsprogram om unge som selger/bytter/kjøper sex. 

Einar Øverenget 


Har dr.grad i filosof. Øverenget har lang forelesningserfaring fra norske og amerikanske universiteter, og arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget er også opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof. Han har også utgitt flere bøker, blant annet Hannah Arendt (2001), Eksistens (2003), Å bli sin egen venn (2004), Lykkens filosofi (2006), Livets Øyeblikk (2007) og Hemmeligheter (2009